Ascó

Restes del Castell d'Ascó: Al peu d’un turó trobarem les restes del castell d’Ascó, castell dels àrabs. Va ser conquerit per Ramon Berenguer IV i destruït durant les guerres de Felip IV i Felip V contra Catalunya. Resten només una torre àrab i la garita, part d’una torre gòtica de construcció arquitectònica immillorable.


Ruta Mas de Prades-Xarcums: La ruta s'inicia al camí de Barbers per la vora del riu, on més endavant trobarem l'encreuament per accedir directament a Mas de Prades o si ho preferim, podrem continuar vorejant el riu gaudint al mateix temps de dues vistes panoràmiques i del paisatge fluvial. Del Mas de Prades es continua amunt endinsant-nos en el bosc tradicional de la comarca fins arribar a l'encreuament amb el camí de Sant Jeroni; en aquest indret la ruta gira al nord pel camí del Rano que va a parar al camí vell de Camposines, on trobarem l'olivera de Pitó, i posteriorment al camí de Barbers on es tanca el cercle de l' itinerari.

A destacar que al terme d’Ascó hi ha dos olivers centenaris, d’unes grans dimensions: l’oliver de Dot i l’oliver de Pitó, aquest últim és el mes gran de Catalunya; la soca té 12 m. de circumferència i el recorregut extern de la capçada és de 54 m. (Ha arribat a produir 256 l. d’oli).