Reserves i dipòsits

En el moment de confirmar la sol.licitud de reserva, haurà de fer-se efectiu el pagament del 100% del preu en un termini màxim de 24 hores. En cas de no rebre el pagament durant les pròximes 24 hores després del tancament de la sol.licitud de reserva, aquesta es considerarà anul.lada. Si us plau, prenguin nota que la sol.licitud de reserva no serà efectiva fins que no hagin rebut la confirmació del pagament i document de RESERVA remès per Viatges Apak 2005, S.L.
Els propietaris de les cases turístiques es reserven el dret de demanar el DNI, Passaport, etc. i una fiança en dipòsit que serà retornada el dia de sortida de l'allotjament. Aquesta quantitat, s'especificarà en la Web site.


Lliurament de la documentació

Quan Viatges Apak 2005,S.L. hagi rebut el pagament de la sol.licitud de reserva, enviarà el document RESERVA, on s'inclou instruccions detallades sobre el lliurament de claus, persona de contacte amb Viatges Apak 2005, etc.


Anul.lacions

De conformitat amb l'article 32 i 3l DECRET 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d'allotjament turístic (correcció de l'error en el DOGC núm. 1904, Pàg. 3725, de 3.6.1994), l'anul.lació de la reserva suposa retenir com a màxim, les quantitats següents:
1. El 5% de la paga i senyal, quan l'anul.lació de la reserva es faci amb més de 30 dies d'antelació de la data fixada per a ocupar l'allotjament.
2. El 50% de la paga i senyal, quan l'anul.lació s'efectuï amb trenta o menys dies i més de set. 3. El 100% de la paga i senyal, quan l'anul.lació s'efectuï amb menys de set dies d'antelació. En cas de circumstàncies fora de control del client o per causa major, s'aplicaran els mateixos criteris exposats en aquest apartat d'anul.lacions.

*Per a aquests supòsits d'anul.lacions, es posa a la seva disposició i a voluntat del client, el contractar una ASSEGURANÇA D’ANUL.LACIÓ I DE VIATGE (quedant coberts els supòsits emparats per aquest).


Horari d'arribades i sortides

L'horari d'arribada és entre les 17.00 hores i les 20.00 hores. La sortida s'haurà d'efectuar abans de les 12.00 hores. Tret que en el document de reserva s’ampliï aquest horari.


Nombre d'ocupants i identificació de clients

El nombre de persones que ocupen la casa o habitació, mai pot excedir del nombre estipulat en la reserva, excepte en el cas de nens menors de 2 anys. I en cap cas pot excedir el nombre màxim d'ocupants especificat en la fitxa de l'allotjament.
El dia d'entrada, és necessari omplir la Fitxa d'identificació de client.


Preus

Els preus de l'allotjament, no inclouen cap tipus de servei extra o prestació no especificada. Cada allotjament té el seu preu mínim de reserva.


Animals domèstics

Solament estan permesos en aquelles cases en les que s'indica en la fitxa de la nostra web.
Els animals hauran de tenir les seves targetes sanitàries al dia: El client és responsable de qualsevol desperfecte ocasionat pel seu animal de companyia.


Obligacions i Advertències

Si durant la seva estada troben alguna avaria en l'habitatge, en llums, canonades, portes, electrodomèstics, etc. haurien de contactar amb el propietari i Viatges Apak 2005,S.L. , per poder procedir immediatament a resoldre aquest problema. No volem que cap inconvenient que es pugui resoldre, destorbi una estada còmoda i agradable.

La present reserva constitueix un arrendament de temporada per motius vacacionals, previst a l'article 3º 2º de la Llei 29/1994 d'arrendaments Urbans vigent.

El client accepta totes les condicions i circumstàncies que es publiciten a la present pàgina, respecte de l'allotjament que reserva, tals com preus, formes de pagament, etc.

El client s'obliga a conservar la finca en perfecte estat, i no podrà realitzar a la mateixa activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites. Tampoc podrà emmagatzemar matèries inflamables, explosives o corrosives a la finca.

El client no podrà realitzar obres ni introduir cap modificació a la finca, i en cap cas podrà realitzar forats a les parets.

El client serà directament responsable dels danys que puguin ocasionar-se a persones o a coses i que siguin derivats d'instal·lacions per a serveis i subministraments de la finca de temporada arrendada, així com dels danys o pèrdues que es produeixin a la finca, ja siguin causats pel client o per les persones a qui aquest permeti l'entrada a la finca.

El client haurà de complir les condicions d'ús de la finca que el seu propietari estableixi i que li siguin comunicades per aquest, ja sigui directament o mitjançant cartells o rètols instal·lats en llocs visibles de la finca.

El client haurà de pagar la fiança que el propietari li exigeixi per a respondre de possibles desperfectes que sofreixi l'allotjament, i en general de qualsevol incompliment de les presents condicions, en el moment d'entrar a la finca.

El client respondrà directament davant el propietari de l'allotjament de les obligacions assumides en les presents condicions, de manera que aquest podrà exercitar directament contra el client les accions legals que li corresponguin derivades de la present reserva.

Amb renúncia expressa al seu propi fuero, si ho tinguessin, les parts se sotmeten per a totes les qüestions que es derivin de la present reserva, a la jurisdicció dels Jutjats de Gandesa i a les seves instàncies superiors.


Protecció de dades de caràcter personal

VIATGES APAK 2005 S.L. amb CIF B43824689 (des d’ara VIATGES APAK 2005 S.L.) es compromet a complir la legislació vigent en matèria de tractament automatitzat de dades i, en particular, la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de desembre (des d’ara LOPD). Mitjançant la següent política de privadesa, VIATGES APAK 2005 S.L. informa als seus clients dels següents extrems:
VIATGES APAK 2005 S.L., amb la finalitat de portar a terme la prestació dels serveis oferts a través de la seva pàgina web, així com una oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients, tractarà les dades personals dels seus clients de forma automatitzada i per a les finalitats que s'especifiquen més endavant.
VIATGES APAK 2005 S.L. informa al Client que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, directament a través de l'adreça CONTACTE@EBRETURISME.NET o bé dirigint-se per escrit al responsable del tractament i titular dels fitxers, on es troben albergats les seves dades de caràcter personal:

VIATGES APAK 2005 S.L. (Ref.: Protecció de Dades)
Departament d'Administració
Av. Comarques Catalanes, 20
43740 Móra d’Ebre (Tarragona)

VIATGES APAK 2005 S.L. informa al Client de les Finalitats per a les quals emprarà les dades personals recaptades en aquesta web:

Reserves On line

A l’emplenar el formulari de Reserves Online en els formularis, cada titular accepta i autoritza a VIATGES APAK 2005 S.L. a utilitzar i tractar de forma automatitzada les dades personals subministrades amb la finalitat de procedir a la reserva sol.licitada i de portar a terme una oferta de productes i serveis personalitzats i millorar la relació comercial amb els nostres clients, així com a la cessió d'aquestes dades a VIATGES APAK 2005 S.L. per a les finalitats abans detallades.

Confidencialitat

VIATGES APAK 2005 S.L. no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer amb excepció dels establerts en els apartats anteriors.
VIATGES APAK 2005 S.L. garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran les dades, gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

Veracitat de les dades

El Client garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

Ús de Cookies

Finalment, informem que al començament del procés de reserves, rebrà una cookie que quedarà allotjada en el seu ordinador, sense que la mateixa pugui llegir ni dades del seu disc dur ni altres arxius. El propòsit d'aquesta cookie és únicament proporcionar el registre de la seva sessió. Aquesta cookie no és nociva i només s'utilitza durant el temps que formalitza una reserva. Vostè pot configurar el seu navegador per a acceptar, o no, les cookies que rep o perquè el navegador li avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie.

VIATGES APAK 2005 S.L. també podrà registrar les seves adreces IP per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per a administrar la nostra pàgina web i per a analitzar les tendències dels usuaris.

VIATGES APAK 2005 S.L. es reserva el dret a modificar la seva política de protecció de dades d'acord al seu criteri, informant-li prèviament dels canvis que en ella es produeixin.

VIATGES APAK 2005 S.L.
Avinguda Comarques Catalanes, 20
43740 Móra d’Ebre (Tarragona)
Tel. 977414137
Fax 977414138